Uczniowie naszej szkoły, od soboty 14 marca, otrzymują zadania do wykonania w domu. W ten sposób odbywa się realizacja planów nauczania w oparciu o dokładny rozkład materiału na cały rok, opracowany w każdej klasie na bazie podstawy programowej oraz podręczników i ćwiczeń, które uczniowie posiadają w domu. Do tego dodatkowe materiały pomocnicze dostępne w internecie. Rozkłady materiałów nauczania należało opracować do końca września 2019. Znajdują się one w każdym dzienniku i w zasobach szkoły. Na zdjęciu zajęcia klasy IVb. 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII
I POLAKOM ZA GRANICĄ
 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top