"DZIECI SĄ NADZIEJĄ, KTÓRA ROZKWITA WCIĄŻ NA NOWO, PROJEKTEM, KTÓRY NIEUSTANNIE SIĘ URZECZYWISTNIA, PRZYSZŁOŚCIĄ, KTORA POZOSTAJE ZAWSZE OTWARTA". - Św. Jan Paweł II

 

  Aleksiejuk Krystyna  - 0a, 0b, 

  Aleksandrowicz Anna  - IV a

  Arszagi vel Harszagi Teresa- dyrektor szkoły - I a 

  Bułkowska Agnieszka - IIa  

  Marzec Ewa - VII 

  Prokopczuk Agnieszka - IIc, IIb 

  Sperzyńska Magdalena - VIa, VIb, 

  Tumasz Natalia - Vb, j.angielski

  Wojtkowska  Malgorzata - zastępca dyrektora  - Ic, Ib  

  Waloszek Agnieszka - IIIb     

  Znyk Sylwia -  Va, VIII   

  

  

   KADRA PEDAGOGICZNA POSIADA WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM.

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII
I POLAKOM ZA GRANICĄ
 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top