TROSKA O DZIECKO JEST PIERWSZYM I PODSTAWOWYM SPRAWDZIANEM STOSUNKU CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA  - Św. Jan Paweł II

Szkoła powstała w 1996 roku


Laureat  Dyktanda Polonijnego w Beneluksie 2019! 

5 nagród na 18

z 885 uczniów, z 20 szkół, z trzech państw
 

 

Proponujemy zajęcia w środę od 13:30 do 17:15 i w sobotę od 9 :00 do 12:45  dla uczniów, ktorzy dobrze posługują się językiem polskim mówionym.

Zajęcia odbywają się w budynku szkoły belgijskiej w College Roi Baudouin  i Ecole Notre- Dame de la Paix, wejście Avenue Felix Marchal 50,  1030 Schaerbeek.

 

  • Klasa zerowa  dla dzieci pięcioletnich - przygotowanie do nauki czytania i pisania. Program tej klasy znakomicie przygotowuje dzieci do podjecia nauki w klasie pierwszej  w szkole polskiej jak i w klasie pierwszej w szkole belgijskiej.
  • Klasy I - VIII  Szkoły Podstawowej wraz z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w klasie III.
  • Język angielski dla dzieci (zapisy we wrzesniu). Kurs rozpoczyna się w październiku.
  • Kurs języka francuskiego dla dorosłych (dla początkujących)  - odbywa sie we wtorki w godz. 19 - 22, jesli jest odpowiednia liczba zapisów. 

Warunkiem wejścia na teren szkoły i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych jest uregulowanie odpłatności rocznej do dnia 20 października 2021 dla sekcji środowej oraz do dnia 23 października dla sekcji sobotniej, sprawy indywidualne regulowane są osobiście za pomocą oświadczeń rodzicow o innej formie odpłatności.

Odpłatność  za naukę nie uległa zmianie i wynosi 450 euro rocznie za jedno dziecko, 200 euro rocznie za drugie dziecko, 50 euro rocznie za trzecie. Czwarte i pozostałe zwolnione są  z odpłatnosci. Szczegółowe informacje przekazywane są każdej rodzinie na początku roku szkolnego.

Zmiany dotychczasowego sposobu regulowania należności  są wynikiem leceważącego traktowania przez rodziców obowiązku odpłatności i braku szacunku do dobrze zorganizowanej i należycie spełniającej swoje funkcje szkoly, która nie ma stałego zabezpieczenia finansowego.  Szkoła, na prośbę rodzica, wystawia zaświadczenie o poniesionych kosztach.

Dla uczniów, ktorzy uczą się w dziennej szkole belgijskiej, w której nasza szkola wynajmuje pomieszczenia, zapewniamy nieodpłatną opiekę pedagogiczną  na czas oczekiwania na zajęcia w szkole polskiej.

Szkoła  realizuje  uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej dla szkół polonijnych.  

Dyrektor szkoly Teresa Arszagi vel Harszagi była powolana przez MEN w Warszawie w 2009 r. do   Zespołu Ekspertów, ktory opracowal  pierwszą  w historii szkolnictwa polonijnego Podstawę  Programową dla uczniów polskich poza granicami.

Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności.

Metody nauczania  stosowane w szkole dają znakomite rezultaty, w  tym metoda nauczania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym autorstwa dyrektor szkoly - Matoda Skutecznej Analizy w  warunkach ograniczeń czasowych - opublikowana przez Akademię Umiejętności w Krakowie w  pracy zbiorowej "Młodzież polska na obczyźnie - zdania edukacyjne",  2014.  

Skład kadry pedagogicznej to  wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem w pracy w szkole polskiej za granicą.

Szkoła dysponuje przestronnym budynkiem  wraz z  placem rekreacyjnym.

Przy szkole działa Rada Rodziców,  która aktywnie uczestniczy w organizacji  uroczystości i imprez dla dzieci. Niektóre z nich przygotowywane są we współpracy ze   szkoła belgijską. Fundusz RR nie ulega zmianie i wynosi 40 euro na rok od pierwszego i drugiego dziecka.

Szkoła społeczna Polskie Centrum Ksztalcenia im.Jana Pawla II w Brukseli zarejestrowana na terenie Belgii jako Stowarzyszenie Centre d'Enseignemet Polonais  Jean - Paul II asbl (stowarzyszenie bez celow  zarobkowych)  korzysta z obsługi Secretariat Social "Acerta".

Szkoła korzysta z nieregularnej  pomocy finansowej oferowanej z budżetu państwa  polskeigo za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie.

Dyrektor Szkoły odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi  Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Informujemy, że nasza  szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji,  Kwota dotacji: 61150 PLN, 12 723 euro w 2022 r.[KG1]

Całkowita wartość zadania publicznego: 267 010,30 PLN

Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 


 

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

  

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top