Zapraszamy do szkoły społecznej z 27 letnim dorobkiem nauczania w warunkach ograniczeń czasowych

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 rozpoczynają się 1 marca 2024.

Aby zapisać dziecko do klasy zerowej  (dla dzieci 4 – 5 letnich,  rok  urodzenia 2019, 2020) należy wypełnić formularz:

(link do formularza)

i  przesłać dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 euro na konto Centre d’Enseignement Polonais Jean – Paul II asbl nr BE13 0682 4540 1539  (w komunikacji  podać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem "Wpisowe 2024".  Podręczniki do tej klasy rodzice kupują we własnym zakresie (wykaz na stronie szkoły).    

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej (dzieci 6 letnie i 7 letnie - rok urodzenia 2017 i 2018) i  należy wypełnić formularz:

(link do formularza) i 

przesłać dowód  wpłaty wpisowego w wysokości 50 euro na konto Centre d’Enseignement Polonais Jean – Paul II asbl nr BE13 0682 4540 1539  (w komunikacji  podać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem "Wpisowe 2024").

W przypadku zapisów do klas starszych niż klasa przedszkolna i pierwsza, nie należy wpłacać wpisowego.

Zamówić podręczniki (w formularzu) - szkoła sprowadza podręczniki z wydawnictwa, komplet 6 elementowy kosztuje 40 euro, płatne przy odbiorze na pierwszych zajęciach we wrześniu lub nie zamówić, jeśli zakup będzie realizowany indywidulanie. Wykaz podręczników na stronie szkoły. 

Obowiązujące przybory: ołówek, kredka czerwona, kredka niebieska, gumka, temperówka.

Ważne:  Wpisowe jest rezerwacją miejsca i wchodzi w skład czesnego. Odpłatnośc za szkołe wynosi srednio 32 euro miesięcznie (45 euro za pierwsze dziecko, 20 euro za drugie dziecko, 5 euro za trzecie, następne zwolnione z odpłatności).  Na początku roku szkolnego rodzice określają, w jakiej formie będą wywiązywać się z zobowiązań wobec szkoły. Na prosbę rodzica, szkoła wystawia dokument potwierdzający wysokość poniesionych kosztów.

JAK POGODZIĆ KSZTAŁCENIE DZIECKA W OBU SZKOŁACH

W Belgii, kraju naszego pobytu, dzieci  6  - letnie rozpoczynaja obowiązek szkolny w klasie pierwszej. Logiczne jest więc zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły belgijskiej i jednocześne klasy pierwszej szkoły polskiej -  programy nauczania tych klas uzupełniają się. 

Oczywistym jest, że to rodzic decyduje o karierze szkolnej swego dziecka w szkole polskiej, błędem natomiast jest wychodzenie z założenia, że dziecko sobie nie poradzi. Na pewno warto spróbować i zapisać 6 - latka do klasy pierwszej szkoły polskiej. 

Szkoła nasza gwarantuje znakomite efekty nauczania w klasie pierwszej  w oparciu o sprawdzone metody nauczania, w tym "Metoda Skutecznej Analizy w warunkach ograniczeń czasowych"  prezentowanej na Kongresie Towarzystw Naukowych  w Krakowie i opublikowanej w  pracy zbiorowej „Młodzież polska na obczyźnie – zdania edukacyjne” , 2014.  

Zajęcia  w klasach pierwszych  prowadzone są  w oparciu o znakomite pomoce dydaktyczne, jak bardzo dobre podręczniki oraz pomoce dydaktyczne wykonane przez szkołe we własnym zakresie. 

Po kazdych zajęciach odbywają się spotkania nauczyciela z rodzicami  oraz jest stały kontakt mailingowy.

Pod koniec pażdziernika odbywa się robocze spotkanie z rodzicami w klasach w celu zaprezentowania sposobu pracy dzieci na lekcji i omowienia form współpracy z rodzicem w tak trudnym etapie kształcenia, jakim jest klasa pierwsza. Uczniowie prezentują również przed rodzicami program atrystyczny.

W pierwszym tygodniu lutego przekazywane są wyniki nauczania  za I półrocze wraz z punktacją za prace sprawdzające. Pod koniec roku uczeń czyta i pisze w zakresie poznanych liter oraz jest przygotowny do kontynuowania nauki w klasie nastepnej, co jest warunkiem chęci uczestniczenia w dalszym kształceniu. 

W klasie przdszkolnej dla dzieci  4- 5 - letnich organizujemy zajęcia dydaktyczne mające na celu przygotowanie do nauki czytania i pisania. Uczeń poznaje w ciagu roku 23 literki z wykorzystaniem  bardzo dobrych zestawów materiałów, atrakcyjnych form kształcenia z obowiązkowym zasosowaniem ćwiczeń logopedycznych. Znakomite zajęcia! Zapraszamy do klasy Pani Krysi, którą dzieci uwielbiają. 

Po roku zajęć, uczeń otrzymuje podstawę do pokonywania obowiązków szkolnych w klasie pierwszej zarówno w szkole polskiej jak i w szkole belgijskiej.

Zajęcia w przedszkolu muszą być urozmaicone – zajęcia statyczne przeplatają się z ruchowymi, dzieci na zmianę rysują, tańczą lub słuchają.  Zerówka ma przygotować maluchy do szkoły, co nie oznacza, że mają się jak najszybciej nauczyć czytać i pisać, uczą się poprzez zabawę. Dziecko nabiera samodzielności, zdobywa niezbędną wiedzę o otaczającym je świecie, rozwijaja zdolności artystyczne, manualne i komunikacyjne.  Praca w zespole uczy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top