W celu wydania lub przedłużenia legitymacji szkolnych należy wypełnić wniosek:  2023-Wzor-wniosku-o-legitymacje-ucznia-polonijnego.pdf  i zlozyć go w szkole (bez zdjęcia) do 20 września 2023. 

W przypadku przedłużenia, wniosek składamy wraz z legitymacją. 

 

 

  Wrzesień       06, 09, 13, 16, 20, 23, 30           -  27/09/  - Fête de la Communauté française 

  Październik   04, 07, 11, 14, 18, 21                  - ferie jesienne (23/10 - 04/11)

  Listopad        08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

  Grudzień       02, 06, 09, 13, 16                       - ferie zimowe (25/12 - 06/01)

  Styczeń         10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

  Luty               03, 07, 10, 14, 17, 21, 24           - ferie karnawałowe (26/02 - 09/03)

  Marzec         13, 16, 20, 23, 27 

  Kwiecień       03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27          

  Maj               15, 10, 22, 25, 29                        - ferie wiosenne (29/04 - 11/05)

  Czerwiec      01, 05, 08, 12, 15,19, 22 

  Zakończenie roku szkolnego sekcji srodowej 19 czerwca, sekcji sobotniej 22 czerwca. Terminarz ferii zaplanowany jest wg szkolnego kalendarza szkół Fédération Wallonie - Bruxelles.                       

 

 

 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. 

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie: 
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, 
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top