SEKCJA ŚRODOWA 2022/2023

Czas trwania
0a
Ia  Ic 
IIa IIc IIIa IIIc 
IVa  IVc Va VIa
13:30 - 14:15

zajęcia

polonistyczne


 

j. polski
j. polski
j.polski
 j.polski
14:20 - 15:05
j. polski
j. polski
j.polski
 j.polski
15:10 - 15:55
j. polski
j. polski
j. polski
 j.polski
16:00 - 16:30
religia
 geog/hist
 historia
16:30 - 17:15  

 

SEKCJA SOBOTNIA 2022/2023

Czas trwania
0b
Ib 
 IIb  IIIb 
 Vb  VIb
   VII VIII 
09:00 - 09:45

zajecia polonistyczne

j. polski
j. polski
j.polski
j.polski
09:35 - 10:35
j. polski
j.polski geog/hist
j. polski
10:50 - 11:35
j. polski
j. polski
j.polski
j. polski
11:45 - 12:00
religia
j. polski
historia
WOS
12:00 - 12:45  

 

 Język angielski dla dzieci rozpocznie się w sobotę 08 października 2022 r. Zajęcia odywaja się w godzinach 13:00 - 14:40. Zapisy we wrześniu.

 Dla uczniów klas pierwszych oczekujących na zajęcia  j. angielskiego szkola zapewnia nieodpłatną opiekę sprawowaną przez nauczyciel

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

  

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top