https://www.facebook.com/tvpepe/videos/787798358371332/

W obecności Ministra Spraw Zagranicznych p.Jacka Czaputowicza. JE Ambasadora RP w Brukseli Artura Orzechowskiego, JE Ambasadora przy Przedstawicielstwie UE Andrzeja Sadosia oraz Wicekonsul p. Agnieszki Paciorek podczas Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Damiana Kopyto w Parafii Świętej Elżbiety na Schaerbeek w Brukseli.

 

1.      3 i 7 wrzenia 2016 (odrębnie w każdej sekcji) ważny dzień w życiu szkoły - rozpoczęcie  nowego roku szkolnego z udziałem Konsula RP w Brukseli p. Ireneusza Bochenka oraz Prezesa Polonia International p. Andrzeja Pakulskiego – wspólne spotkanie rodziców i uczniów  na dużej sali, odśpiewanie hymnu, modlitwa na rozpoczęcie zajęć, poczet flagowy. Prezentacja kadry pedagogicznej, omówienie organizacji nowego roku szkolnego. Następnie spotkania w klasach, prezentacja organizacji nauczania i współpracy z rodzicami oraz pierwsze zajęcia. Hasło przewodnie, słowa naszego patrona Jana Pawła II – „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”

2.      9 września 2016 – uroczyste otwarcie Szkoły Polskiej w Gandawie, która powstała przy wsparciu merytorycznym i metodycznym udzielonym przez dyrektora i nauczycieli Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli.

3.      25 września 2016 – wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Lommel  na uroczystość ku czci żołnierzy polskich poległych za wolność obu krajów z udziałem przedstawiciela Króla Belgii, burmistrza Lommel, Ambasadora RP w Brukseli oraz reprezentacji organizacji polonijnych w Belgii.

4.      8 października 2016 – spotkanie uczniów i rodziców z działaczem charytatywnym założycielem fundacji na rzecz pomocy dzieciom w Afryce Szymonem Hołownią, znanym też jako prezenter programu „Mam Talent”.

5.      14 października 2016 – spotkanie nauczycieli w Ambasadzie Polskiej w Brukseli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

6.      22 i 26 października 2016 - Spotkania z rodzicami w pięciu klasach pierwszych dzieci sześcioletnich po dwóch miesiącach nauki. Prezentacja przed rodzicami, jak pracujemy, co już umiemy, jak już pięknie czytamy i jak będzie przebiegać współpraca z rodzicami. To najważniejszy etap nauczania. Efekt pracy w tej klasie przełoży się na dalsza karierę edukacyjna dzieci w szkole polskiej i nie tylko.

7.      22, 26, 29 października – akcja „Dzieciom Afryki” w myśl słów gościa Szymona Hołowni, że  „Pomaganie nie jest ani bolesne, ani trudne, ale łatwe i piękne”.  Na konto Fundacji „Kasisi” przekazano 335 euro.  

8.      24 listopad zebranie Rady Rodziców – sprawozdanie z pracy szkoły, omówienie organizacji imprez szkolnych, sposóbu przeprowadzenia akcji Świąteczna Paczka organizowanej przez Konsulat RP w Brukseli oraz gestu solidarności z rodziną w potrzebie (samotna matka po przeszczepie szpiku kostnego) z naszej szkoły.

9.      27 listopad – warsztaty dla nauczycieli w Louvian organizowane przez Daskalia, spotkanie nauczycieli szkół polonijnych w Belgii.

10.  3 i 7 grudzień – wizyta Sw. Mikolaja oraz gest solidarności społeczności szkolnej z rodzina w potrzebie, uczestnictwo dobrowolne.

11.  3 grudzień – Mikolajki organizowane przez Maxi Clean.

12.  Realizujemy swiateczne marzenia – paczki dla dzieci – akcja wśród rodzicow i uczniów pod patronatem Ambasady RP w Brukseli.

13.  Pomoc dla mamy uczennicy – zbiorka w szkole - 2876 euro

 

14.  15 stycznia 2017 – Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy, wykonanie kartek okolicznościowych, stoisko szkoły na Finale.

15.  21 styczeń 2017 – wystawa „Od wojny do zwycięstwa” – Ambasada RP w Brukseli

16.  01 luty –  sekcja srodowa, 11 luty – sekcja sobotnia - zebrania rodzicielskie w klasach,   rozdanie wynikow nauczania, podsumowanie pracy po I polroczu, analiza wynikow z egzaminow.

17.  04 luty - Konkurs na Zakonczenie Roku H. Sienkiewicza – Ambasada RP w Brukseli, nasza szkola uzyskala najwięcej nagrod.

18.  Karnawal dla uczniów - 22 i 25 luty – kazda sekcja organizuje się w dwóch grupach (klasy 0 – III i klasy od IV do G) , dwa pomieszczenia, dwie aparatuty we współpracy z rodzicami (lacznie 4 grupy „karnawałowe”).

19.  19 kwietnia - Legitymacja szkolna dla każdego ucznia polonijnego - przygotowanie szkoły do składania wniosków, zlozono 228 wnioskow.

20.  29 kwietnia – Dyktando 2017

21.  30 kwietnia – Dzień Flagi – msza z udzialem pocztu flagowego z naszej szkoły.

22.  16 maja – zebranie Rady Rodziców

23.  21 maja – Pierwsza Komunia Sw. klas III w kościele Sw. Elzbiety, Siostara Czeslwa, Pani Iwona Lesnik.

24.  26 maja – Koncert w Ambasadzie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka z udzialem uczniow naszej szkoły w roli artystow.

25.  31 maja – wizyta Dyrektora Szkoły w spotkaniu w MEN – Spotkanie Rady Oswiaty Polonijnej, Rady Konsulatacyjnej przy MEN.

26.  11 czerwca – Festyn Szkolny – spotkanie uczniów i rodzicow obu sekcji. Promocja polskiej szkoły, prezentacja  występów artystycznych  przygotowanych przez uczniów,  wspólna zabawa, miłe spędzenie czasu w polskim środowisku oraz zdobycie środków ze sprzedaży zgromadzonych i przygotowanych na stoiskach produktów oferowanych przez sponsorów, wystep zespołu Spotkanie..

27.  14 czerwca – Wizyta w szkole Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej wraz z delegacja.

28.  17 czerwca 2017 – Spotkanie z Jerzym Owsiakiem.

29.  21 i 24 czerwca -  zakonczenie roku szkolnego 2016/ 2017, w srode z udzialem JE Ambasadora Artura Orzechowskiego, w sobote Konsula Generalnego Jacka Grabowskiego. Odebranie legitymacji szkolnych. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny i organizacja nowego roku szkolnego.

 

    Udział w Konkursach:

·         Konkurs „Być Polakiem”– dwóch laureatów i 4 wyróżnienia

·         Międzynarodowy Konkurs Literacki „Pamięć i tożsamość” – drugie miejsce i 4 wyróżnienia

·         Konkurs o Henryku Sienkiewiczu organizowany przez Ambasadę Polską w Brukseli – 14 nagród i 11 wyróżnień (pierwsze miejsce wśród szkół w Belgii)

·         Konkurs szkolny Dyktando 2017 – duże szkolne przedsięwzięcie z udziałem Konsulatu, opracowanie zestawów dyktand dla wszystkich klas, przeprowadzenie oddzielnie   

          dla   sekcji srodowej i sobotniej i dla kazdej klasy, rozdanie nagród na zakończenie roku szkolnego

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH KONKURSU „WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA GRANICAMI POLSKI”.

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top