W celu wydania lub przedłużenia legitymacji szkolnych należy wypełnić wniosek:  2022-Wzor-wniosku-o-legitymacje-ucznia-polonijnego.docx  i zlozyć go w szkole (bez zdjęcia) do końca września 2022. 

 

 

W przypadku przedłużenia, wniosek składamy wraz z legitymacją. 

 

  Wrzesień       03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

  Październik   01, 05, 08, 12, 15, 19, 22   - ferie jesienne (24/10 - 04/11)

  Listopad        09, 12, 16, 19, 23, 26, 30

  Grudzień       03, 07, 10, 14, 17               - ferie zimowe (26/12 - 06/01)

  Styczeń        11, 14, 18, 21, 25, 28

  Luty              01, 04, 08, 11, 15, 18          - ferie karnawałowe (20/02 - 03/03)

  Marzec         08, 11, 15, 18, 22, 25, 29

  Kwiecień      01, 05, 12, 15, 19, 22, 26, 29

  Maj              17, 20, 24, 27, 31                - ferie wiosenne (01/05 - 12/05)

  Czerwiec      03, 07, 10, 14, 17 

  Zakończenie roku szkolnego sekcji srodowej 14 czerwca, sekcji sobotniej 17 czerwca.            

 Terminarz ferii zaplanowany jest wg szkolnego kalendarza belgijskiego.

 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. 

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie: 
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, 
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

  

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top