Zapisy na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają się 1 marca 2019.

  • W środy w  godz. 16:30 -17:30  i w soboty o godz. 12:00 -13:00 w budynku szkolnym (Avenue Felix Marchal 50, 1030 Bxl) (tylko w ciągu roku szkolnego).Wpisowe obowiązkowe i wynosi 50 euro, numer konta jest na stronie szkoły w Kontaktach. 
  • Przyjmujemy zapisy rownież przez e-mail lub telefonicznie.

 Formularz zgłoszeniowy (doc - plik MS Word) lub Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Informujemy, ze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy dzieci urodzone w 2012 i 2013 roku. Do klas zerowych dzieci urodzone w roku 2014. 

 

JAK POGODZIĆ KSZTAłCENIE DZIECKA W OBU SZKOŁACH

W Belgii - w kraju naszego pobytu obowiązek szkolny rozpoczyna się od szóstego roku życia.

Nie ma wiec konieczności przez dwa lata wysyłać dziecko do klasy pierwszej, raz do szkoły belgijskiej, raz do polskiej uzupelniającej. Dzieci znakomicie radzą sobie w obu szkołach mimo, iż czasami "mylą się im literki". W obu szkołach programy nauczania w zakresie poznawania znaków graficznych w sposób naturalny uzupełniają się.

W szkole polskiej dopiero w drugim półroczu pojawiają się znaki polskie (zmiękczenia i dwuznaki), dlatego dziecko siedmioletnie rozpoczynające naukę w pierwszej klasie w szkole polskiej często nudzi się na lekcjach w pierwszym półroczu, gdyż zna już literki podstawowe, które były w programie nauczania tej klasy szkoły belgijskiej. Niejednokrotnie dzieci te potrafią już czytać w zakresie tych znaków.

Spostrzeżenia tu opisane są wynikiem doświadczeń po 20 latach funkcjonowania naszej placówki, która pracuje w tych klasach na wypracowanych metodach nauczania i dotyczą dzieci, które w dobrym stopniu znają język polski mówiony, i są też odpowiedzią na licznie zadawane pytania rodziców, jak pogodzić kształcenie polskich dzieci w obu szkołach.

Oczywistym jest fakt, że to rodzic ostatecznie decyduje o karierze szkolnej swego dziecka, błędem natomiast jest wychodzenie z założenia, że dziecko sobie nie poradzi.

Zajęcia w tych klasach w naszej szkole prowadzone sa w oparciu o znakomite materiały dydaktyczne, jak bardzo dobry podręcznik oraz pomoce dydaktyczne wykonane przez szkołe we własnym zakresie. Po kazdych lekcjach odbywaja się spotkania nauczyciela z rodzicami w celu informowania na bieżąco o postępach w nauczaniu. Pod koniec pażdziernika odbywa się spotkanie z rodzicami  w celu zaprezentowania sposobu pracy dzieci na lekcji i omowienia form współpracy z rodzicem, gdyż tylko wspólnie  pomożemy młodemu człowiekowi przejść trudny okres kształcenia na progu nauczania. 

W pierwszym tygodniu lutego przekazywane są wyniki nauczania  za I półrocze wraz z punktacją za prace sprawdzające. Pod koniec roku uczeń bardzo dobrze lub dobrze czyta, pisze w zakresie poznanych liter oraz jest dobrze przygotowny do kontynuowania nauki w klasie nastepnej. Podstawą tych wyników jest efektywne kształcenie słuchu fonematycznego, ktore rozpoczynamy już w pierwszym dniu nauki.

W klasie zerowej dla dzieci 5 - letnich organizujemy przygotowanie do nauki czytania i pisania w ramach, którego dziecko za pomocą zajęć dydaktycznych opartych na zabawie poznaje 23 podstawowe literki, otrzymując znakomitą bazę do pokonywania obowiązków szkolnych w klasie pierwszej zarówno w szkole polskiej jak i w szkole belgijskiej.

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top