1.      3 i 7 wrzenia 2016 (odrębnie w każdej sekcji) ważny dzień w życiu szkoły - rozpoczęcie  nowego roku szkolnego z udziałem Konsula RP w Brukseli p. Ireneusza Bochenka oraz Prezesa Polonia International p. Andrzeja Pakulskiego – wspólne spotkanie rodziców i uczniów  na dużej sali, odśpiewanie hymnu, modlitwa na rozpoczęcie zajęć, poczet flagowy. Prezentacja kadry pedagogicznej, omówienie organizacji nowego roku szkolnego. Następnie spotkania w klasach, prezentacja organizacji nauczania i współpracy z rodzicami oraz pierwsze zajęcia. Hasło przewodnie, słowa naszego patrona Jana Pawła II – „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”

2.      9 września 2016 – uroczyste otwarcie Szkoły Polskiej w Gandawie, która powstała przy wsparciu merytorycznym i metodycznym udzielonym przez dyrektora i nauczycieli Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli.

3.      25 września 2016 – wyjazd reprezentacji uczniów naszej szkoły do Lommel  na uroczystość ku czci żołnierzy polskich poległych za wolność obu krajów z udziałem przedstawiciela Króla Belgii, burmistrza Lommel, Ambasadora RP w Brukseli oraz reprezentacji organizacji polonijnych w Belgii.

4.      8 października 2016 – spotkanie uczniów i rodziców z działaczem charytatywnym założycielem fundacji na rzecz pomocy dzieciom w Afryce Szymonem Hołownią, znanym też jako prezenter programu „Mam Talent”.

5.      14 października 2016 – spotkanie nauczycieli w Ambasadzie Polskiej w Brukseli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

6.      22 i 26 października 2016 - Spotkania z rodzicami w pięciu klasach pierwszych dzieci sześcioletnich po dwóch miesiącach nauki. Prezentacja przed rodzicami, jak pracujemy, co już umiemy, jak już pięknie czytamy i jak będzie przebiegać współpraca z rodzicami. To najważniejszy etap nauczania. Efekt pracy w tej klasie przełoży się na dalsza karierę edukacyjna dzieci w szkole polskiej i nie tylko.

7.      22, 26, 29 października – akcja „Dzieciom Afryki” w myśl słów gościa Szymona Hołowni, że  „Pomaganie nie jest ani bolesne, ani trudne, ale łatwe i piękne”.  Na konto Fundacji „Kasisi” przekazano 335 euro.  

8.      24 listopad zebranie Rady Rodziców – sprawozdanie z pracy szkoły, omówienie organizacji imprez szkolnych, sposóbu przeprowadzenia akcji Świąteczna Paczka organizowanej przez Konsulat RP w Brukseli oraz gestu solidarności z rodziną w potrzebie (samotna matka po przeszczepie szpiku kostnego) z naszej szkoły.

9.      27 listopad – warsztaty dla nauczycieli w Louvian organizowane przez Daskalia, spotkanie nauczycieli szkół polonijnych w Belgii.

10.  3 i 7 grudzień – wizyta Sw. Mikolaja oraz gest solidarności społeczności szkolnej z rodzina w potrzebie, uczestnictwo dobrowolne.

11.  3 grudzień – Mikolajki organizowane przez Maxi Clean.

12.  Realizujemy swiateczne marzenia – paczki dla dzieci – akcja wśród rodzicow i uczniów pod patronatem Ambasady RP w Brukseli.

13.  Pomoc dla mamy uczennicy – zbiorka w szkole - 2876 euro

 

14.  15 stycznia 2017 – Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy, wykonanie kartek okolicznościowych, stoisko szkoły na Finale.

15.  21 styczeń 2017 – wystawa „Od wojny do zwycięstwa” – Ambasada RP w Brukseli

16.  01 luty –  sekcja srodowa, 11 luty – sekcja sobotnia - zebrania rodzicielskie w klasach,   rozdanie wynikow nauczania, podsumowanie pracy po I polroczu, analiza wynikow z egzaminow.

17.  04 luty - Konkurs na Zakonczenie Roku H. Sienkiewicza – Ambasada RP w Brukseli, nasza szkola uzyskala najwięcej nagrod.

18.  Karnawal dla uczniów - 22 i 25 luty – kazda sekcja organizuje się w dwóch grupach (klasy 0 – III i klasy od IV do G) , dwa pomieszczenia, dwie aparatuty we współpracy z rodzicami (lacznie 4 grupy „karnawałowe”).

19.  19 kwietnia - Legitymacja szkolna dla każdego ucznia polonijnego - przygotowanie szkoły do składania wniosków, zlozono 228 wnioskow.

20.  29 kwietnia – Dyktando 2017

21.  30 kwietnia – Dzień Flagi – msza z udzialem pocztu flagowego z naszej szkoły.

22.  16 maja – zebranie Rady Rodziców

23.  21 maja – Pierwsza Komunia Sw. klas III w kościele Sw. Elzbiety, Siostara Czeslwa, Pani Iwona Lesnik.

24.  26 maja – Koncert w Ambasadzie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka z udzialem uczniow naszej szkoły w roli artystow.

25.  31 maja – wizyta Dyrektora Szkoły w spotkaniu w MEN – Spotkanie Rady Oswiaty Polonijnej, Rady Konsulatacyjnej przy MEN.

26.  11 czerwca – Festyn Szkolny – spotkanie uczniów i rodzicow obu sekcji. Promocja polskiej szkoły, prezentacja  występów artystycznych  przygotowanych przez uczniów,  wspólna zabawa, miłe spędzenie czasu w polskim środowisku oraz zdobycie środków ze sprzedaży zgromadzonych i przygotowanych na stoiskach produktów oferowanych przez sponsorów, wystep zespołu Spotkanie..

27.  14 czerwca – Wizyta w szkole Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej wraz z delegacja.

28.  17 czerwca 2017 – Spotkanie z Jerzym Owsiakiem.

29.  21 i 24 czerwca -  zakonczenie roku szkolnego 2016/ 2017, w srode z udzialem JE Ambasadora Artura Orzechowskiego, w sobote Konsula Generalnego Jacka Grabowskiego. Odebranie legitymacji szkolnych. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny i organizacja nowego roku szkolnego.

 

    Udział w Konkursach:

·         Konkurs „Być Polakiem”– dwóch laureatów i 4 wyróżnienia

·         Międzynarodowy Konkurs Literacki „Pamięć i tożsamość” – drugie miejsce i 4 wyróżnienia

·         Konkurs o Henryku Sienkiewiczu organizowany przez Ambasadę Polską w Brukseli – 14 nagród i 11 wyróżnień (pierwsze miejsce wśród szkół w Belgii)

·         Konkurs szkolny Dyktando 2017 – duże szkolne przedsięwzięcie z udziałem Konsulatu, opracowanie zestawów dyktand dla wszystkich klas, przeprowadzenie oddzielnie   

          dla   sekcji srodowej i sobotniej i dla kazdej klasy, rozdanie nagród na zakończenie roku szkolnego

 

 • Inauguracja nowego roku szkolnego, wspólne spotkanie na dużej sali, poczet flagowy, hymn państwowy, wspólna modlitwa, prezentacja organizacji nowego roku szkolnego, zaproszeni goście – Konsul Tomasz Orczyk, Prezes Fundacji Polonia International Andrzej Pakulski , spotkania w klasach z rodzicami, pierwsze zajecia – 2 i 5 wrzesień 2015.
 • Wycieczka autokarowa do Lommel (cmentarz polskich żołnierzy) organizowana przez Ambasadę RP w Brukseli 27 wrzesień 2015.
 • „Dwa jezyki, dwie szanse” – 10 październik 2015, konferencja o dwujęzycznosci organizowana w naszej szkole przez Ambasadę RP w Brukseli i Brukselski Klub Polek
 • Udział w konkursie „Ksiazki naszych marzeń” organizowanego przez MEN - 10 listopad 2015.
 • Sztuka teatralna – „Ich czworo” – Gabrieli Zapolskiej – zaproszenie przez Centrum Plus Magabel
 • Konferencja metodyczna organizowana przez ORPEG 21 - 22 listopad 2015 w bibliotece szkoły przy Ambasadzie Polskiej w Brukseli.
 • Mikołajki dla obu sekcji 5 i 9 grudzień 2015 – wizyta Świętego Mikołaja z paczkami przygotowanymi przez Radę Rodziców
 • Małopolskie Kolędowanie 12 grudzień 2015 – Koncert kolęd w wykonaniu zespołu z Krakowa, wspólne śpiewy współorganizowane z Przedstawicielstwem Małopolskim w Brukseli.
 • Zebranie Rady Rodziców – 15 grudnia 2015 podsumowanie pracy, informacje o funkcjonowaniu szkoły, wybory władz, przygotowanie balu karnawałowego.
 • Jasełka „Pójdźmy wszyscy do stajenki” - 24 styczeń 2016,  wystawione na dwóch mszach o godzinie 12 i 17 w polskim kościele Św. Elżbiety na Schaerbeek w Brukseli.
 • Karnawał 27 i 30 styczeń 2016, oddzielnie dla sekcji środowej i sobotniej w dwóch grupach wiekowych w każdej sekcji. Ogromne zaangażowanie Rady Rodziców i nauczycieli.
 • Egzaminy za pierwsze półrocze we wszystkich klasach, spotkania klasowe z rodzicami, przekazanie wyników nauczania.
 • Akcja charytatywna – Pomoc chorej Kindze Tosik z Łodzi – styczeń 2016. Zebrano 690 euro, które przekazano na konto Fundacji „Zdążyć z pomocą”.
 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pierwsze półrocze – 06 luty 2016.
 • Międzynarodowy Konkurs Literacki "Pamięć i tożsamość" – kwiecień 2016. I nagroda – Wiktoria  Prokopczuk IG oraz wyróżnienie Brigitte Cybulska IG.
 • Zebranie Rady Rodziców 24 maja 2016 roku, przygotowanie Festynu 2016.
 • Dzień Matki w naszej szkole – 25 i 28 maja 2016 – spotkania w klasach, występy, laurki, upominki.
 • Pierwsza Komunia Święta uczniów klas trzecich w kościele Św. Elżbiety – 29 maja 2016.
 • Egzaminy za zakończenie roku szkolnego.
 • Festyn Szkolny – 12 czerwiec 2016 - Promocja polskiej szkoły, prezentacja  występów artystycznych  przygotowanych przez uczniów, popisy przed rodzicami, wspólna zabawa, miłe spędzenie czasu w polskim środowisku oraz zdobycie środków ze sprzedaży zgromadzonych i przygotowanych na stoiskach produktów.  Rada Rodziców dzieli się zadaniami (zakupy, przygotowanie stoisk, obsługa, zabezpieczenie porządku, sprzątanie). Rada Pedagogiczna zajmuje się przygotowaniem programu artystycznego, przygotowaniem wyrobów wykonanych przez uczniów (np. bransoletki, ramki na zdjęcia..), organizuje się Tombolę (uczniowie przynoszą drobne fanty, by nie było pustych losów), sprawuje się dyżur przy stoiskach i odpowiada za bezpieczeństwo uczniow. Dobry nastrój i odbior gwarantuje aparatura nagłaśniająca, która musimy wypożyczyć ze szkoły belgijskiej. W naszej uroczystości bierze udział delegacja  z komendy dzielnicowej, ktorą to jesteśmy zobowiązani poinformować, że organizujemy takie wydarzenie.
 • Wiem, ze zdrowo jem - 11 i 12 czerwiec, spotkanie organizowane przez Chrześcijanska Kasę Chorych.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego, spotkanie na dużej sali z udziałem JE Ambasadora RP w Brukseli Artura Harazima, podsumowanie pracy, wręczanie dyplomów i nagród, rozdanie świadectw w klasach dnia 22 czerwca dla sekcji środowej i 25 czerwca dla sekcji sobotniej.
 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2015/2016 dnia 25 czerwca po uroczystości zakończenia roku i rozdania świadectw.

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top