TROSKA O DZIECKO JEST PIERWSZYM I PODSTAWOWYM SPRAWDZIANEM STOSUNKU CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA  - Św. Jan Paweł II

 


 

 W roku 2017 szkoła otrzymała wsparcie finansowe  ze środków Senatu RP w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w   wysokosci 1,75% budżetu szkoly na rok 2016/2017. Każda pomoc takim placówkom jak nasza, które funkcjonują bez stałego zabezpieczenia finasowego, jest   ważna.

Szkoła realizuje uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej dla szkół polonijnych. Szkoła nasza ma swój udział w dziele utworzenia  tego dokumentu - dyrektor szkoly Teresa Arszagi vel Harszagi była powolana przez MEN w Warszawie w 2009 r. do Zespołu Ekspertów, ktory opracowal  pierwszą  w historii szkolnictwa polonijnego Podstawę  Programową.

 

 Zajęcia w naszej szkole przeznaczone są dla uczniów dobrze mówiących po polsku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (sekcja środowa i  sekcja sobotnia - do wyboru).

 Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Metody nauczania stosowane w szkole dają znakomite rezultaty, w  tym metoda nauczania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym autorstwa dyrektor szkoly - Matoda Skutecznej Analizy w warunkach ograniczeń czasowych - opublikowana przez Akademię Umiejętności w Krakowie w  pracy zbiorowej "Młodzież polska na obczyźnie - zdania edukacyjne" , 2014. 

 Skład kadry pedagogicznej to  wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem w pracy w szkole polskiej za granicą.

W szkole funkcjonują następujące oddziały:

  • Klasa zerowa  dla dzieci pięcioletnich - przygotowanie do nauki czytania i pisania na bazie poznaia w formie zabawy 23 znakow liter. Program tej klasy znakomicie przygotowuje również uczniów do podjecia nauki w szkole belgijskiej w klasie pierwszej.
  • Klasy I - VI  Szkoły Podstawowej wraz z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w klasie III.
  • Gimnazjum  I - III
  • Język angielski dla dzieci (zapisy we wrzesniu). Kurs rozpoczyna się w październiku.
  • Kurs języka francuskiego dla dorosłych (dla początkujących)  - odbywa sie we wtorki w godz. 19 - 22. 

Od września 2017 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty wprowadzająca ośmoklasową szkołę podstawowa.

 Zajęcia odbywają się w College Roi Baudouin Avenue Felix Marchal 50, 1030 Schaerbeek. Dla uczniów, ktorzy uczą się w dziennej szkole belgijskiej, w której nasza szkola wynajmuje pomieszczenia, zapewniamy  nieodpłatna opiekę pedagogiczną  na czas oczekiwania na zajęcia w szkole polskiej.

 Odpłatność za szkołę wynosi 35 euro miesięcznie za jedno dziecko w rodzinie oraz  20 euro miesiecznie za drugie dziecko w rodzinie. Trzecie i pozostałe zwolnione są z odpłatnosci.

 Szkoła dysponuje przestronnym budynkiem  wraz z  placem rekreacyjnym.

 Przy szkole działa Rada Rodziców,  która aktywnie uczestniczy w organizacji  uroczystości i imprez dla dzieci. Niektóre z nich przygotowywane są we współpracy ze szkoła belgijską.

 Szkoła społeczna Polskie Centrum Ksztalcenia im.Jana Pawla II w Brukseli zarejestrowana jest na terenie Belgii jako Stowarzyszenie Centre d'Enseignemet Polonais Jean - Paul II asbl (stowarzyszenie bez celow  zarobkowych), ktore sklada sprawozdania finansowe do Tribunal de Commerce oraz zeznania podatkowe. Szkola korzysta z obsługi Secretariat Social "Acerta".

 Dyrektor Szkoły odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi  Rzeczpospolitej Polskiej.

We wrzesniu 2016 przypada 20 rocznica powstania Szkoły Polskiej na Skarbku (Schaerbeek).

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top