TROSKA O DZIECKO JEST PIERWSZYM I PODSTAWOWYM SPRAWDZIANEM STOSUNKU CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA  - Św. Jan Paweł II

 


 

 Szkoła nasza funkcjonuje od 1996 roku.

Szkoła realizuje uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej dla szkół polonijnych.   Szkoła nasza ma swój udział w dziele utworzenia  tego dokumentu - dyrektor szkoly Teresa Arszagi vel Harszagi była powolana przez MEN w Warszawie w 2009 r. do   Zespołu Ekspertów, ktory opracowal  pierwszą  w historii szkolnictwa polonijnego Podstawę  Programową dla uczniów polskich poza granicami.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, sekcja środowa i  sekcja sobotnia  (do wyboru).

Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Metody nauczania   stosowane w szkole dają znakomite rezultaty, w  tym metoda nauczania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym autorstwa dyrektor szkoly - Matoda Skutecznej Analizy w   warunkach ograniczeń czasowych - opublikowana przez Akademię Umiejętności w Krakowie w  pracy zbiorowej "Młodzież polska na obczyźnie - zdania edukacyjne" ,   2014. 

Skład kadry pedagogicznej to  wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem w pracy w szkole polskiej za granicą.

W szkole funkcjonują następujące oddziały:

  • Klasa zerowa  dla dzieci pięcioletnich - przygotowanie do nauki czytania i pisania na bazie poznaia w formie zabawy 23 znakow liter. Program tej klasy znakomicie przygotowuje dzieci do podjecia nauki w klasie pierwszej  w szkole polskiej jak i w klasie pierwszej w szkole belgijskiej.
  • Klasy I - VIII  Szkoły Podstawowej wraz z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w klasie III.
  • Gimnazjum  klasa III - ostatni rok.
  • Język angielski dla dzieci (zapisy we wrzesniu). Kurs rozpoczyna się w październiku.
  • Kurs języka francuskiego dla dorosłych (dla początkujących)  - odbywa sie we wtorki w godz. 19 - 22, jesli jest odpowiednia liczba zapisów. 

Od września 2017 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty wprowadzająca ośmoklasową szkołę podstawowa.

Zajęcia odbywają się w College Roi Baudouin Avenue Felix Marchal 50, 1030 Schaerbeek. Dla uczniów, ktorzy uczą się w dziennej szkole belgijskiej, w której nasza   szkola wynajmuje pomieszczenia, zapewniamy  nieodpłatna opiekę pedagogiczną  na czas oczekiwania na zajęcia w szkole polskiej.

Szkoła dysponuje przestronnym budynkiem  wraz z  placem rekreacyjnym.

Przy szkole działa Rada Rodziców,  która aktywnie uczestniczy w organizacji  uroczystości i imprez dla dzieci. Niektóre z nich przygotowywane są we współpracy ze   szkoła belgijską.

Szkoła społeczna Polskie Centrum Ksztalcenia im.Jana Pawla II w Brukseli zarejestrowana jest na terenie Belgii jako Stowarzyszenie Centre d'Enseignemet Polonais   Jean - Paul II asbl (stowarzyszenie bez celow  zarobkowych), ktore sklada sprawozdania finansowe do Tribunal de Commerce oraz zeznania podatkowe. Szkola   korzysta z obsługi Secretariat Social "Acerta".

Odpłatność za szkołę wynosi 35 euro miesięcznie za jedno dziecko w rodzinie oraz  20 euro miesiecznie za drugie dziecko w rodzinie. Trzecie i pozostałe zwolnione są   z odpłatnosci.

Szkoła korzysta w pomocy finansowej oferowanej z budżetu Senatu RP, składając co roku wnioski do Wspólnoty Polskiej w Warszawie.

Dyrektor Szkoły odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi  Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top