TROSKA O DZIECKO JEST PIERWSZYM I PODSTAWOWYM SPRAWDZIANEM STOSUNKU CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA  - Św. Jan Paweł II

Szkoła powstała w 1996 roku


Laureat  Dyktanda Polonijnego w Beneluksie 2019! 

5 nagród na 18

z 885 uczniów, z 20 szkół, z trzech państw
 

 

Proponujemy zajęcia w środę od 13:30 do 17:15 i w sobotę od 9 :00 do 12:45  dla uczniów, ktorzy dobrze posługują się językiem polskim mówionym.

Zajęcia odbywają się w budynku szkoły belgijskiej w College Roi Baudouin  i Ecole Notre- Dame de la Paix, wejście Avenue Felix Marchal 50,  1030 Schaerbeek.

 

  • Klasa zerowa  dla dzieci pięcioletnich - przygotowanie do nauki czytania i pisania. Program tej klasy znakomicie przygotowuje dzieci do podjecia nauki w klasie pierwszej  w szkole polskiej jak i w klasie pierwszej w szkole belgijskiej.
  • Klasy I - VIII  Szkoły Podstawowej wraz z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w klasie III.
  • Język angielski dla dzieci (zapisy we wrzesniu). Kurs rozpoczyna się w październiku.
  • Kurs języka francuskiego dla dorosłych (dla początkujących)  - odbywa sie we wtorki w godz. 19 - 22, jesli jest odpowiednia liczba zapisów. 
  • Klasa polonijna dla dzieci, ktore nie mówią po polsku "Język polski jako obcy dla dzieci" - w planach od września 2020

Warunkiem wejścia na teren szkoły i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych jest uregulowanie odpłatności rocznej do dnia 21 października 2020 dla sekcji środowej oraz do dnia 24 października dla sekcji sobotniej. Odpłatność  za naukę nie uległa zmianie i wynosi 400 euro rocznie za jedno dziecko, 200 euro rocznie za drugie dziecko, 50 euro rocznie za trzecie. Czwarte i pozostałe zwolnione są  z odpłatnosci. Zmiany dotychczasowego sposobu regulowania należności  są wynikiem leceważącego traktowania przez rodziców obowiązku odpłatności i braku szacunku do dobrze zorganizowanej i należycie spełniającej swoje funkcje szkoly.  Szkoła, na prośbę rodzica, wystawia zaświadczenie o poniesionych kosztach.

Dla uczniów, ktorzy uczą się w dziennej szkole belgijskiej, w której nasza szkola wynajmuje pomieszczenia, zapewniamy nieodpłatna opiekę pedagogiczną  na czas oczekiwania na zajęcia w szkole polskiej.

Szkoła  realizuje  uzupełniające plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie według obowiazującej Podstawy Programowej dla szkół polonijnych.  

Dyrektor szkoly Teresa Arszagi vel Harszagi była powolana przez MEN w Warszawie w 2009 r. do   Zespołu Ekspertów, ktory opracowal  pierwszą  w historii szkolnictwa polonijnego Podstawę  Programową dla uczniów polskich poza granicami.

Na zakończenie  każdego semestru przeprowadzane są we wszystkich klasach testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności.

Metody nauczania  stosowane w szkole dają znakomite rezultaty, w  tym metoda nauczania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym autorstwa dyrektor szkoly - Matoda Skutecznej Analizy w  warunkach ograniczeń czasowych - opublikowana przez Akademię Umiejętności w Krakowie w  pracy zbiorowej "Młodzież polska na obczyźnie - zdania edukacyjne",  2014.  

Skład kadry pedagogicznej to  wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem w pracy w szkole polskiej za granicą.

Szkoła dysponuje przestronnym budynkiem  wraz z  placem rekreacyjnym.

Przy szkole działa Rada Rodziców,  która aktywnie uczestniczy w organizacji  uroczystości i imprez dla dzieci. Niektóre z nich przygotowywane są we współpracy ze   szkoła belgijską. Fundusz RR nie ulega zmianie i wynosi 40 euro na rok od pierwszego i drugiego dziecka.

Szkoła społeczna Polskie Centrum Ksztalcenia im.Jana Pawla II w Brukseli zarejestrowana na terenie Belgii jako Stowarzyszenie Centre d'Enseignemet Polonais  Jean - Paul II asbl (stowarzyszenie bez celow  zarobkowych)  korzysta z obsługi Secretariat Social "Acerta".

Szkoła korzysta z nieregularnej  pomocy finansowej oferowanej z budżetu państwa  polskeigo za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie.

Dyrektor Szkoły odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi  Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII
I POLAKOM ZA GRANICĄ
 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyje



Adres budynków szkolnych



Go to top