Na zakończenie pierwszego semestru odbyły się spotkania z rodzicami, przekazano wyniki nauczania. Uczniowie pisali testy sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności w każdej klasie. 

Nie jest proste dla naszego ucznia pokonywać wszelkie zobowiązania wynikające z faktu realizacji obowiązku szkolnego w dziennej szkole belgijskiej i uczęszczanie dodatkowo raz w tygodniu do szkoły polskiej. 
Staramy się łączyć obowiązek z zadowoleniem i satysfakcją. Uczymy rozumienia, że nauczanie powinno być efektywne.

 Jak co roku, odwiedził nas Świety Mikołaj. Przyszedł do każdej klasy, wysłuchał naszych śpiewów i recytacji, rozdał paczki i obiecał nie zapomnieć o nas za rok.

W celu wydania lub przedłużenia legitymacji szkolnych należy wypełnić wniosek  http://www.szkola.be/dokumenty/wniosek-legitymacja-2017.pdf  i zlozyć go w szkole (bez zdjęcia) do końca listopada 2018. 

W przypadku przedłużenia, wniosek składamy wraz z legitymacją. 

 

W tym roku równiez delegacja naszej szkoly wzięła udział w dorocznych uroczystościach upamietnienia poległych polskich żolnierzy.

Polski Cmentarz Wojenny na peryferiach niewielkiej miejscowości Lommel w Limburgii powstał w 1946 roku z inicjatywy władz brytyjskich, dla polskich żołnierzy, poległych podczas wyzwalania Belgii spod niemieckiej okupacji. Takie miejsca, jak: Leper, Gent, Stekene, Roesllare, Merksplas i wiele innych - znaczą szlak bojowy żołnierzy, którzy spoczęli na cmentarzu. Dokładnie 255 krzyży oraz 2 tablice z wyrytą Gwiazdą Dawida. Obok widnieją emblematy ich macierzystych jednostek - 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka oraz Dywizjonów 302, 308 i 317 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Najmłodsi żołnierze mieli po 18 lat. Ich ofiarę symbolizuje marmurowa rzeźba z 1959 roku, przedstawiająca kobietę z wieńcem laurowym - autorstwa Mariana Wnuka.

Co roku we wrześniu w Lommel odbywają się uroczystości ku czci tych, którzy brali udział w wyzwalaniu Francji, BelgiI i Holandii, marząc o wolnej Polsce.

Jak powiedział ich dowódca generał Maczek: „Żołnierz polski bije się za wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski”.

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyje



Adres budynków szkolnych



Go to top