Informacja ogólna

 

Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami. Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek wejdą w życie 21 kwietnia 2017 r. Powinno to pozwolić zainteresowanym uczniom, dla których odpowiednio wcześnie zostaną złożone wnioski, uzyskać legitymacje przed wakacyjnymi wyjazdami do Polski. 

WYNIKI KONKURSU

„PODSUMOWANIE OBCHODÓW ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA”

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli

30 stycznia 2017 roku

 

KLASY I

Kategoria: PROJEKT OKŁADKI WYBRANEGO UTWORY LITERACKIEGO

 

 

I miejsce:

Filip Grządziela, klasa 1D, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

II miejsce:

Chiara Toskano, klasa 1E, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

III miejsce:

Ewa Romanek, klasa 1A, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

Wyróżnienia:

Olek Chodsiński, klasa 1A, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Maczka w Antwerpii

Szymon Maleszyk, klasa 1A, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Maczka w Antwerpii

Nathalie Meyer, klasa 1A, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Maczka w Antwerpii

Julian Bobel, klasa 1A, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Maczka w Antwerpii

Klaudia Wyszyńska, klasa 1B, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli

 Regulamin konkursu znajduje sie na stronie http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ . Termin oddania prac do dyrekcji szkoły mija 25 lutego.

 Szkoła zajmie się przesłaniem  prac do organizatorow.            

 

TEMATY KONKURSOWE

Szkoła podstawowa

KLASY 1-3

1.     Wykonaj komiks na podstawie wskazanych fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

2.     Stwórz okładkę wybranej książki (np. “W pustyni i w puszczy”).

KLASY 4-6

1.          Wykonaj album tematyczny dotyczący życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

2.          Stwórz własną grę planszową dotyczącą treści wybranej powieści Henryka Sienkiewicza (np. „W pustyni i w  puszczy”, „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”).

3.          Stwórz w grupach „żywe obrazy” – zarejestrowane na nośniku scenki teatralne (drama) obrazujące wybrane wydarzenie z powieści Henryka Sienkiewicza.

4.          „Henryk Sienkiewicz – polski laureat Literackiej Nagrody Nobla”. Przeprowadź na ten temat prezentację w swojej belgijskiej szkole.

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna:

1.     „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!” – przeprowadź w dowolnej formie wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem na temat jego działalności patriotycznej.

2.     Napisz w formie opowiadania dalsze losy wybranego bohatera powieści Henryka Sienkiewicza.

3.     "Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje". Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, powołując się na postawę wybranych bohaterów z literatury H. Sienkiewicza.

4.     Odwołując się do różnych źródeł historycznych (filmy dokumentalne, „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza) oraz „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza stwórz kronikę wydarzeń z okresu XIV i XV w.

5.     „Henryk Sienkiewicz – polski laureat Literackiej Nagrody Nobla”. Przeprowadź na ten temat prezentację w swojej belgijskiej szkole.

Finał Konkursu 4 lutego o godzinie 11 w Ambasadzie RP w Brukseli,  Avenue des Gaulois 29, 1040 Etterbeek

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII
I POLAKOM ZA GRANICĄ
 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top