Aby zapisac dziecko do klasy zerowej  (dla dzieci 5 – letnich) należy

  Przesłać scany:

·       formularza zgłoszeniowego

·       dowodu wpłaty wpisowego

Aby zapisac dziecko do klasy pierwszej należy:

  Przesłać scany:

·       formularza zgłoszeniowego

·       dowodu wpłaty wpisowego

                                       Zamówić podręczniki – tylko zamówić (szkoła sprowadza podręczniki z wydawnictwa  - komplet (35 euro), lub nie zamówić, jeśli zakup będzie realizowany indywidulanie. Wykaz podręczników na stronie szkoly.

 

 

___________________________________________________

 

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA IM. JANA PAWŁA II W BRUKSELI JEST LAUREATEM MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORPEG ORAZ KOMITET GŁÓWNY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU 2013.

___________________________________________________

 


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII
I POLAKOM ZA GRANICĄ
 

PROJEKT „WASPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres budynków szkolnych

Informacje administracyjeAdres budynków szkolnychGo to top